Undersökningar

Att hamna rätt, tidigt i utredningsprocessen, kan vara helt avgörande. Läs mer om hur en oberoende forensisk expert kan hjälpa er att fastställa orsak och händelseförlopp.

Läs mer ->

Second opinion

Ingen ska behöva lida skada på grund av en bristfällig teknisk rapport. Läs mer om hur vi granskar rapporter ur både tekniskt och juridiskt perspektiv.

Läs mer ->

Utbildning

Vi har lång erfarenhet av att utbilda kriminaltekniker, åklagare och andra inom forensik, teknik och metodik. Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning utifrån era behov.

Kontakt ->