Om oss

FSEC är en del av Exologica International AB som grundades 2016. Vi är stolta över att leverera förstklassiga forensiska experttjänster på den svenska marknaden. Kombinationen av kompetens inom teknik, forensik och juridik gör oss unika och gör oss till en trygg sammarbetspartner. Vårt mål är att våra kunder ska få ett snabbt och tillförlitligt underlag att fatta beslut på. Vi arbetar oberoende och opartiskt och följer principerna i standarden ISO 17020.

Medarbetare

Richard

Elingenjör, utbildad inom affärsjuridik med inriktning på skadestånd och försäkringsrätt samt forensisk expert. Richard arbetade på NFC (nationellt forensiskt centrum) 2013 - 2020 som forensiker inom ämnesområdena brandplats, elektriska och mekaniska undersökningar samt brandrekonstruktion. Han har vid två tillfällen examinerats av utomstående experter och har erfarenhet av att utföra undersökningar enligt ackrediterade förfaranden och metoder (ISO 17020). I polisens forensiska harmoniserings och kvalitetsprojekt inom ämnesområdet brandplats var han ämnesområdesansvarig 2015 - 2019. Under sina år på NFC utbildade han kriminaltekniker och åklagare inom forensik, elteknik och undersökningsmetodik.

Medlem i försäkringsjuridiska föreningen.
 

Bengt

Bengt har arbetat inom polisen i 38 år. Sedan polishögskolan har han innehaft olika tjänster inom polisen i Södermanland och under de senaste 16 åren fram till 2021 har han arbetat som kriminaltekniker. Under sina år som kriminaltekniker har han utfört och koordinerat olika typer av forensiska platsundersökningar, däribland brandplatsundersökningar i byggnader och fordon, där noggrannhet och förståelse för undersökningsresultatens betydelse i utredningskedjan har varit helt avgörande. Vidare har han arbetat med fordonsundersökningar, spårsäkring av DNA-spår, på spårlaboratorium med framkallande och identifiering av fingeravtryck, jämförelse av skospår, verktygsspår, klädundersökningar, undersökning av vapen och ammunition samt ballistik.

Shamim

Shamim är utbildad brandingenjör. Han är en erfaren brandorsaksundersökare och utför simuleringar av brandförlopp och brandspridning. Innan han började på FSEC arbetade han på ett konsultbolag. Under sina år som brandingenjör har han fått en mycket bra förståelse för brandpsridning och kan koppla iakttagelser till brandteori. Kompetens inom byggnadstekniskt brandskydd ger också en god grund för att fastställa om byggfusk eller brister i projektering av brandskyddet har påverkat brandspridningen.

Forensiska undersökningar

“Både inom straffrätt och civilrätt måste orsak och händelseförlopp kunna föras i bevis. Vi levererar oberoende undersökningar och analyser till försäkringsbolag, tillverkare och rättsväsendet. Huvudsakligen arbetar vi med brandplatsundersökningar och elundersökningar men genom ett stort nätverk kan vi också bistå med andra typer av forensiska undersökningar och analyser.”